Vijesti iz Turističkog ureda

TZ grada Karlovca vodi odgovorni turizam

TZ grada Karlovca vodi odgovorni turizam

Turistička zajednica grada Karlovca od početka ljeta ove godine provodi projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji  (IQM Destination Karlovac) koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. odabran kao najbolji mogući model razvoja...

opširnije
Edukacija turističkih vodiča

Edukacija turističkih vodiča

U cilju podizanja kvalitete usluga interpretacije baštine i vodičkih usluga, Turistička zajednica Karlovačke županije u suradnji s Turističkom zajednicom grada Karlovca organizirala je  edukaciju profesionalaca koji se u svom poslu susreću s potrebom interpretacije...

opširnije
Koordinacije ugostitelja i OPG-a u okviru projekta IQM

Koordinacije ugostitelja i OPG-a u okviru projekta IQM

U okviru projekta IQM Destination Karlovac - Upravljanje kvalitetom u destinaciji u su rujnu održane koordinacije s predstavnicima karlovačkih hotela i agencija. Ovaj tjedan održane su inicijalne koordinacije s ugostiteljima i OPG-ima s područja grada. Koordinacije su...

opširnije