Naziv projekta: “Edukacija za javno – privatno partnerstvo u ruralnom i agroturizmu na području Karlovca i okolice” – AGROTOUR

Nositelj projekta: TZ grada Karlovca
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Partneri: 

  • Agrotourism farm “Predikherenhof”, Poperinge, Belgija
  • Logeren im Vlaanderen, Leuven, Belgija

Izvor financiranja: IPA fond, Agencija za mobilnost i programe EU
Cilj projekta: Međusobno povezivanje subjekata agroturizma, odnosno ruralnog turizma, u udruženje i ostvarivanje partnerstva sa susjednim zemljama EU na realizaciji budućih EU projekata – privatni sektor.
Pružanje financijske potpore kod registriranja i uvođenja ugostiteljskih usluga i dalje kontinuiran rad sa subjektima – javni sektor.

Kontakt: info@karlovac-touristinfo.hr, Sanja Milek

Prezentacija: agrotour_-_prezentacija_2012

Skip to content