Turistička zajednica grada Karlovca organizator je manifestacije Karlovački karneval koji će se održati 15. veljače 2020. na Trgu bana Josipa Jelačića. Službena internetska stranica putem koje će se objaviti rezultati ovog iskaza interesa te druge važne informacije je www.visitkarlovac.hr

Manifestacija Karlovački karneval održat će se 15. veljače 2020. od 15.00 sati do 23.00 sata na lokaciji – Trg bana Josipa Jelačića. U okviru manifestacije potrebno je osigurati ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prigodnu prodaju. Obavezno radno vrijeme je od 17.00 sati do 22.00 sata, a ponuditelji (zakupnici) prema vlastitoj odluci mogu raditi najranije od 15.00 sati i najkasnije do 23.00 sata.

Lokacije, namjena i početne cijene:

 1. UGOSTITELJSKE LOKACIJE
  lokacija br. 1
  lokacija br. 2
  lokacija br. 3
  – 500,00 kn po lokaciji
 2. TRGOVAČKE LOKACIJE
  lokacija br. 1,
  lokacija br. 2,
  lokacija br. 3,
  lokacija br. 4,
  lokacija br. 5,
  lokacija br. 6,
  – 200,00 kn po lokaciji

Organizator manifestacije osigurava:

 • Besplatni priključak za struju i besplatno korištenje struje
 • Čišćenje vanjskih prostora

Organizator nudi sljedeće lokacije – SKICA:

Sva pitanja za pojašnjenje skice potrebno je uputiti na email adresu [email protected]

U prijavnom obrascu koristiti brojeve lokacija prikazane na ovoj skici!

Prijava se obavlja tako da se popuni propisani obrazac za iskaz interesa koji je objavljen na sljedećem linku: https://visitkarlovac.hr/javni-pozivi/ Popunjeni obrazac šalje se e-poštom na adresu [email protected] uz naslov maila «PRIJAVA NA KARLOVAČKI KARNEVAL» ili ga prijavitelj može donijeti osobno u TZ grada Karlovca, Petra Zrinskog 3 u radnom vremenu od 8.30 do 15.30 sati. Obrazac nije potrebno potpisati i ovjeriti. Rok za slanje obrasca je do 13.02.2020. do 15:00 sati. Rezultati ovog javnog poziva utvrdit će se 13.02.2020. o čemu će ponuditelji biti obaviješteni na dostavljene kontakte.

Rezultati poziva objavljuju se na web stranici https://visitkarlovac.hr/javni-pozivi/. Organizator zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu bez odgovornosti prema sudionicima i bez obrazloženja odluke.
Svaki prijavitelj ima pravo odabrati jednu ili više lokacija za ponudu svojih usluga.

Cijena najma pojedine lokacije odredit će se licitacijom, a minimalni iznosi su:
– ugostiteljske lokacije (označene crvenom bojom) – min. 500,00 kn
– trgovačke lokacije (označene zelenom bojom) – min. 200,00 kn

Ugostitelji i trgovci su, prema priloženoj shemi i obrascu, dužni odabrati lokaciju (broj kućice) i ponuditi svoju cijenu za odabranu lokaciju. Ponuđenom cijenom sudjeluju u licitaciji, a nije moguće ponuditi manju cijenu zakupa od gore navedenih.

Najpovoljniji je ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine za pojedinu lokaciju. Ukoliko pristignu dvije identične ponude s istim iznosom ponuđene zakupnine, ponuditelji će biti pozvani da dostave u zatvorenoj omotnici nadopunu ponude.

Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku. Prilikom zaključivanja ugovora zakupnik je dužan dostaviti dokaz o uplati. Odabrani ponuditelj obavezan je zaključiti ugovor sa organizatorom najkasnije 14. veljače 2020.

Ugostitelj u vlastitoj organizaciji osigurava postavljanje pokretne ugostiteljske opreme. Dozvoljeno i postavljanje pivarskih setova za konzumaciju hrane i pića te druge odgovarajuće opreme.

Skip to content