SASTANAK STOŽERA CZ GRADA KARLOVCA

Članovi Stožera CZ Grada Karlovca sastali su se u 15 sati kako bi izvijestili o situaciji na području grada Karlovca nakon današnjeg potresa. Svi prekidi opskrbe električnom energijom su otklonjeni ili će to biti u vrlo kratkom vremenu. Plinska mreža je pregledana i na njoj nema oštećenja, očišćene su i sve lokacije na kojima je došlo do urušavanja fasade, crijepa, dimnjaka i slično, a najviše intervencija je bilo na području užeg središta grada.
Javnoj vatrogasnoj postrojbi na raspolaganje se stavilo 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno 70-ak dobrovoljnih vatrogasaca s područja Karlovca, a JVP aktivirala je još dvije smjene profesionalnih vatrogasaca za područje grada i dodatne auto platforme privatnih poslovnih subjekata radi što bržih intervencija na krovovima.

Stožer je u stalnom kontaktu s gradskim Crvenim križem koji ima za slučaj evakuacije i smještaja građana na raspolaganju školske dvorane, prioritetno dvorane osnovnih škola Grabrik i Švarča.
Također, na poziv gradonačelnika i Stožera u aktivnosti se uključilo i karlovačko Društvo arhitekata građevinara i geodeta odnosno njihovi članovi statičari koji će tijekom sutrašnjeg dana obići najprije sve škole i vrtiće, a zatim i ostale javne objekte kako bi sagledali situaciju, prouzročenu štetu te stanje statike na objektima.

Da bi bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje elementarne nepogode na području Karlovca potrebna je preliminarna procjena štete prouzrokovana potresom. U skladu s tim mole se svi građani Karlovca da nastalu štetu na svojim objektima prijave od sutra 30. 12. 2020. do 7. 1. 2021. godine na broj telefona 628 118 ili na e mail adresu potres@karlovac.hr uz obavezan prilog obrasca koji se može preuzeti na sljedećoj poveznici – Obrazac PN Prijava štete od prirodne nepogode ili na porti gradske uprave Grada Karlovca u Banjavčićevoj ulici.

U skladu sa Zakonom elementarnu nepogodu na području grada Karlovca proglašava Karlovačka županija na prijedlog gradonačelnika Grada Karlovca.

Grad Karlovac je još jučer nakon prvog potresa ponudio Sisačko – moslavačkom županu pomoć, te je spreman također primiti i privremeno smjestiti evakuirane građane te županije, ukoliko se za tim ukaže potreba.
Još jednom pozivamo sve stanovnika Karlovca da ostanu smireni, solidarni, ali i na oprezu.

Petrinji će u otklanjanju posljedica jakog potresa pomagati 48 vatrogasaca iz Karlovačke županije, među njima i vodiči s potražnim psima.

 

Upute za donacije i pomoć pogođenima potresom

Novčane donacije

Donirati novčana sredstva za pomoć osobama pogođenim potresom u Petrinji i Sisku možete na sljedeći račun:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR6923400091511555516
Poziv na broj: 770
Za uplate iz inozemstva – SWIFT CODE: PBZGHR2X

Možete uplatiti i mobilnim bankarstvom putem barkoda:

Donacije materijalne humanitarne pomoći

Pravne osobe se mogu javiti Hrvatskom Crvenom križu na e-mail adresu: donacije@hck.hr .

Građani se mogu obratiti u najbliže društvo Crvenog križa.

Popis potrebne pomoći se nalazi se na sljedećoj poveznici – POMOĆ STRADALIMA – CRVENI KRIŽ

 

 

Skip to content