O Turističkoj zajednici grada Karlovca

Turistička zajednica grada Karlovca, kao destinacijska menadžment organizacija, okuplja dionike javnog, privatnog i civilnog sektora radi strateškog i operativnog upravljanja destinacijom i ostvarivanja zajedničke vizije. Osnovani smo radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljamo destinacijom na razini grada Karlovca.

Zajedno sa cijelim sustavom turističkih zajednica u RH dijelimo zajedničke ciljeve a to su:

1. razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka), u skladu s dokumentima kojima se definira nacionalna strategija razvoja turizma

2. osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda

3. poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Za ostvarenje ovih ciljeva imamo brojne zakonske zadaće i to posebno u području razvoja proizvoda u destinaciji, informativne i istraživačke djelatnosti te distribucije.

U svom radu posebno smo usmjereni na aktivnosti kojima, zajedno sa svim partnerima u destinaciji, jačamo brend Karlovca među lokalnim stanovništvom i gostima te ističemo one vrijednosti koje nas diferenciraju od ostalih destinacija. Važno nam je umrežavanje što većeg broja dionika i jačanje suradnje sa svima, unaprjeđenje postojeće kvalitete svih sadržaja u destinaciji te podizanje vidljivost našeg grada a sve u cilju privlačenja većeg broja posjetitelja.

Za potrebe obavljanja informativne djelatnosti TZ grada Karlovca ima formiran i Turističko informativni centar u središtu grada koji je svojim uslugama na raspolaganju svim stanovnicima i posjetiteljima.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.