TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA

PETRA ZRINSKOG 3

47000 KARLOVAC

OIB:89830216108

Tel.+385 47 615 115

E-mail: info@visitkarlovac.hr

RADNO VRIJEME TURISTIČKOG UREDA

Ponedjeljak – petak 8 do 16 sati

RADNO VRIJEME TURISTIČKOG INFORMATIVNOG CENTRA

01.01.-01.05. i  15.09.-31.12.  ponedjeljak – petak 8-16, subota 9-12

02.05.-14.09. ponedjeljak – petak 9-19, subota 9-12

NAŠ TIM

Turistički ured

Marina Burić, dipl. oec., direktorica Turističkog ureda

Tel. +385 47 642 614

E-mail: marina.buric@visitkarlovac.hr

Odjel za opće poslove i TIC

Anđelka Mađar, dipl. oec., voditeljica odjela

Tel. +385 47 615 115

E-mail: andjelka.madjar@visitkarlovac.hr

Odjel destinacijskih proizvoda

Nikolina Jović Belavić, dipl. kom., voditeljica odjela

Tel. +385 47 642 613

E-mail: nikolina@visitkarlovac.hr