NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. i Turistička zajednica grada Karlovca Izvršni organizatori manifestacije „Dani piva Karlovac 2021.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održavati u vremenu od 27. do 31. kolovoza 2021. godine.
U okviru Manifestacije na lokacijama užeg centra grada na području Gradske četvrti Zvijezda potrebno je u vremenu od petka 27. do utorka 31. kolovoza 2021. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim objektima;

A) Površine, objekti i uvjeti zakupa

VIII. IGRALIŠTE UZ SOKOLSKI DOM
Radno vrijeme*:
Petak (27.08) obavezno 18:00 do 23:00 h
dozvoljeno 16:00 do 23:00 h
Subota i nedjelja (28. i 29.08.) obavezno 18:00 do 23:00 h
dozvoljeno 11:00 do 23:00 h
Ponedjeljak i utorak (30. i 31.08.) obavezno 18:00 do 23:00 h
dozvoljeno 16:00 do 23:00 h
*radno vrijeme može biti korigirano sukladno preporukama Stožera civilne zaštite
Lokacije i vrste objekata po Shemi 2 s početnim cijenama zakupa:

VII.1. Lunapark veličine 1800 m² (60x30m) : LUNAPARK 25.000,00 Kn +PDV
Posebni uvjeti za lunapark:
– Lunapark treba sadržavati zabavne naprave isključivo za djecu starosti do 12 godina,
kombinaciju zabavnih naprava i „napuhanaca“,
– Nije dozvoljeno puštanje glazbe na prostoru lunaparka,
– Na prostoru lunaparka nije dozvoljena niti jedna druga djelatnost (trgovina, ugostiteljstvo i
sl.),
– Zakupnik je dužan podmiriti troškove utrošene električne energije tvrtki Mladost d.o.o.
temeljem posebnog ugovora,
2
– Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne naprave , s potrebnim
dokumentima (atestima) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, odnosno
upozorenja o opasnosti prilikom korištenja,
– Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis i fotografije svih zabavnih sprava koje nudi
u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića,
– Održavanje čistoće i čišćenje zakupljenog prostora, snosi zakupnik, koji je dužan vratiti
zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu,
– Tijekom zakupa obveza zakupnika je prostor i zabavne naprave iste održavati čiste i uredne,
– Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku
od tri radna dana,
– Osim zakupnine, zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog
neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu sigurnost inventara
i dobara luna-parka,
– Zakupljena javna površina ne može se dati u podzakup niti se pravo zakupa može prenositi na
druge osobe,
– Zakupnik ne smije reklamirati djelatnosti drugih osoba.

VIII. 2. Vlastita pokretna naprava: VPN – 1, bomboni i kond. proizvodi 2.500,00 Kn + PDV

VIII.3. Vlastita pokretna naprava: VPN – 9, baloni, kokice, šećerna vata 2.500,00 Kn + PDV

KOMPLETAN TEKST NATJEČAJA preuzmite OVDJE

Shema br. 2 DPK 2021

Obrazac za prijavu – trgovačka djelatnost, OPG 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem; upite slati na e-adresu: [email protected]

Program Manifestacije sa izvođačima i rasporedom događanja može se pratiti na mrežnim stranicama; www.danipiva.net

Skip to content