Grad Karlovac je Organizator događanja „Prvosvibanjska biciklijada Karlovac 2023“ koje će se održati 1. svibnja 2023.

U sklopu događanja, Grad Karlovac u suradnji sa Sponzorima organizirat će besplatnu podjelu 2500 porcija graha, 600 l piva te 1200 bočica (0,5 l) vode. Osim ovih sadržaja potrebno je osigurati i druge ugostiteljske i trgovačke usluge za koje se raspisuje natječaj za zakup.

Javni poziv.pdf

Obrazac.docx

Skip to content