Na temelju odredbe čl. 18. stavka 1. toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (”Narodne novine” br. 52/19, 42/20), čl. 23. stavka 1. toč. 6. i čl. 39. stavka 2. Statuta Turističke zajednice grada Karlovca (”Glasnik Grada Karlovca” br. 14/20), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Karlovca od 07. ožujka 2022. god. o raspisivanju natječaja za direktora/direktoricu, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca dana 25. travnja 2022. objavljuje JAVNI NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Karlovca.

OTVORI NATJEČAJ

Skip to content