U okviru projekta IQM Destination Karlovac – Upravljanje kvalitetom u destinaciji u su rujnu održane koordinacije s predstavnicima karlovačkih hotela i agencija. Ovaj tjedan održane su inicijalne koordinacije s ugostiteljima i OPG-ima s područja grada.
Koordinacije su sazvane s ciljem međusobnog umrežavanja i unaprjeđenja postojećih marketinških aktivnosti pojedinih subjekata, a kako bi podigli razinu kvalitete usluge na razini cijele destinacije. Izuzetno nam je važna podrška i uključivanje u projekt svih dionika u destinaciji. To nas ujedno obvezuje da im budemo na raspolaganju te da kroz ovaj projekt ostvare bolje poslovne rezultate.

Skip to content