Turistička zajednica grada Karlovca, u okviru provođenja projekta IQM - Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji, provodi ispitivanje stavova lokalnog stanovništva o turizmu grada. Početno mjerenje stavova stanovnika proveli smo 2019. godine na početku...