TripAdvisor je najveća turistička web stranica, platforma kojom se služe kako turisti tako i lokalno stanovništvo. Oni koji planiraju putovanje na određenu lokaciju rade selekciju među ponajbolje  ocijenjenim lokalitetima, biraju restorane i ostale turističke sadržaje, te ih kasnije i sami ocjenjuju pišući dojmove o onome što su doživjeli.

Karlovac od prošle godine ima svoj službeni TripAdvisor profil – Visit Karlovac kako bi turisti na jednom mjestu mogli dobiti sveobuhvatnu sliku destinacijske ponude. Nakon analize prisutnosti lokalnih dionika i karlovačkih atrakcija na TripAdvisor platformi dodane su nove lokacije i atrakcije, dok je daljnja prijava svih zanimljivosti u tijeku i nastavit će se i ove godine. Neke od novih lokacija koje su dodane na TripAdvisor su: Muzej karlovačkog vatrogastva, Radićeva ulica, Karlovačka tržnica, Etno kuća na Vučjaku, ŠSD Mladost…

S ciljem da se lokalni dionici uključe aktivno na TripAdvisor TZ grada Karlovca organizira krajem siječnja radionicu na kojoj će polaznici dobiti važna praktična znanja o upravljanju profilima na TripAdvisoru, ali i Google Maps profilima. Ova edukacija usmjerena je prvenstveno na karlovačke hotele, hostele, atrakcije, restorane i agencije.

„Destinacija Karlovac nakon vrlo uspješne 2019. godine nastavlja aktivno raditi na upravljanju svim turističkim sadržajima s ciljem što kvalitetnije promocije i povećanja broja posjetitelja. Prisutnošću na TripAdvisoru Karlovac jasno poručuje da želi biti tu za svoje posjetitelje i one koji će to tek postati, odgovarati na ocjene, mišljenja i preporuke, kritike te općenito upravljati komunikacijom sa zajednicom na TripAdvisor platformi.“, izjavila je Marina Burić, direktorica TZ grada Karlovca

Skip to content