Javni poziv za iskaz interesa za poslovnu suradnju

JAVNI POZIV Za iskaz interesa za poslovno tehničku suradnju u 2015. godini TZ grada Karlovca u 2015. godini će, sukladno Programu rada TZ grada Karlovca za 2015. godinu, organizirati manifestacije Proljetne promenade, i Ivanjski krijes. Program rada i...

Odobrene potpore za 2015. – REZULTATI

TZ grada Karlovca raspisala je 10. prosinca 2014. godine Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji turizma u 2015. godini, te Javni poziv za...

Javni poziv za prodaju suvenira na Danima piva

Turistička zajednica grada Karlovca raspisuje J A V N I   P O Z I V radi poticanja obogaćivanja ponude suvenira na manifestaciji „Dani piva Karlovac 2014.“ te promidžbe turizma grada Karlovca. Daje se u podzakup prostor potreban za postavljanje i optimalno...

Javni poziv za izbor suvenira koji će se prodavati u TIC-u Korzo

J A V N I   P O Z I V za izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru Korzo u svrhu promidžbe grada Karlovca I. UVODNE NAPOMENE Predmet Javnog poziva je izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru Korzo...

Odluka – Ivanjski krijes

Ur. broj: 393/14 Karlovac, 21. lipnja 2014. godine Turistički ured Na temelju usvojenog Programa rada TZ grada Karlovca za 2014. godinu, te Financijskog plana TZ grada Karlovca za 2014. godinu, te izmjena i dopuna i rebalansa, donosim sljedeću O D L U K U...

Drugi javni poziv za zakup prostora na Ivanjskom krijesu 2014

Turistička zajednica grada Karlovca raspisuje 2. J A V N I   P O Z I V za davanje u zakup poslovnih prostora na manifestaciji " Ivanjski krijes " koji će se održati 23.06.2014. godine. Daje se u zakup: POSLOVNI PROSTORI ZA JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE USLUGE...

Javni poziv za zakup prostora na Ivanjskom krijesu 2014.

Turistička zajednica grada Karlovca raspisuje J A V N I   P O Z I V za davanje u zakup poslovnih prostora na manifestaciji Ivanjski krijes koji će se održati 23.06.2014. godine. Daju se u zakup: POSLOVNI PROSTORI ZA JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE USLUGE I...

Javni poziv – Proljetne promenade

TZ grada Karlovca daje u zakup poslovne prostore na manifestaciji Proljetne promenade. JAVNI POZIV proljetne_promenade-javni_poziv_1 PONIŠTAVA SE GORE OBJAVLJENI TEKST  javnog poziva koji je objavljen 10. travnja, te objavljujemo novi tekst javnog poziva:...