J A V N I   P O Z I V
za izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru Korzo
u svrhu promidžbe grada Karlovca

I. UVODNE NAPOMENE

Predmet Javnog poziva je izbor suvenira koji će se prodavati u Turističkom informativnom centru Korzo čijom provedbom se doprinosi promidžbi grada Karlovca.

II. KORISNICI

Poziv se odnosi na  pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG), a koje se bave izradom/proizvodnjom suvenira.

III. KRITERIJI

Odabir suvenira obavljat će se prema sljedećim kriterijima:

suvenir treba imati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz tradicije i/ili kulturne, povijesne i/ili materijalne baštine grada Karlovca,
doprinos promidžbi turizma grada Karlovca,
suvenir treba biti prezentiran u adekvatnoj ambalaži.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

– popunjen obrazac Prijave za izbor suvenira,

– dokaz o pravnom statusu proizvođača suvenira.

V. IZBOR SUVENIRA

Povjerenstvo će utvrditi koji suveniri ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva te će nakon odabira pozvati korisnike na potpisivanje ugovora o komisionoj prodaji. Turistička zajednica grada Karlovca zadržava pravo da proizvođačima suvenira ne mora davati dodatna pojašnjenja i ima pravo odbijanja pristiglih zahtjeva bez obrazloženja.

Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, te oni koji se ne dostave u roku.

VI. PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Turističkoj zajednici grada Karlovca, a najkasnije do 12. srpnja 2014. g. bez obzira na način dostave, na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA
Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
– za “Izbor suvenira”
NE OTVARATI

VII. INFORMACIJE
Obrazac Prijave za izbor suvenira – i tekst ovog Javnog poziva nalaze se na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Karlovca: www.karlovac-touristinfo.hr
Obrazac Prijave može se dobiti i u Turističkoj zajednici grada Karlovca. Dodatne informacije  možete zatražiti na telefon: 047/615–115, e-mail: [email protected]

OBRAZAC obrazac_prijave_za_izbor_suvenira

Skip to content