JAVNI POZIV

Za iskaz interesa za poslovno tehničku suradnju u 2015. godini

TZ grada Karlovca u 2015. godini će, sukladno Programu rada TZ grada Karlovca za 2015. godinu, organizirati manifestacije Proljetne promenade, i Ivanjski krijes. Program rada i proračun TZ Karlovac objavljen je na web stranici www.karlovac-touristinfo.hr

Pozivamo sve zainteresirane subjekte – pravne i/ili fizičke osobe, da ponude partnerstvo u smislu poslovno tehničke suradnje u organizaciji manifestacija. Ponuda treba sadržavati:

  • prijedlog načina suradnje
  • prijedlog koncepta programa manifestacije/manifestacija
  • prijedlog marketinškog koncepta.

Zainteresirani se mogu javiti za obje manifestacije, ili samo jednu. Također, zainteresirani koji žele doprinijeti programom samo jednog vikenda u sklopu Proljetnih promenada također mogu iskazati interes.

Sa odabranim partnerom/partnerima TZ grada Karlovca potpisat će ugovor o poslovno tehničkoj suradnji na realizaciji manifestacija Proljetne promenade i Ivanjski krijes u 2015. godini. Izvršitelji će imati obavezu sveukupne tehničke organizacije.

Iskaz interesa potrebno je uputiti na E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr najkasnije do 07. travnja 2015. godine.

Dodatne informacije možete dobiti na navedeni E-mail ili na tihana.bakaric@karlovac-touristinfo.hr, ili na broj telefona 047 615 115, odnosno na 091 600 6071.

Skip to content