Turistička zajednica grada Karlovca raspisala je Javni poziv za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2019. godini.

Poziv za kandidiranje manifestacija/događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednosti karlovačkog turističkog proizvoda, a time i razvoja grada Karlovca. U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu, Turistička zajednica grada Karlovca će i sljedeće godine pružiti financijsku potporu za sufinanciranje:

1) Kulturnih i umjetničkih manifestacija
2) Zabavnih manifestacija
3) Sportskih manifestacija
4) Gastro manifestacija
5) i ostalih

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe (organizatori manifestacija): udruge, zadruge, turističke agencije, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, javne ustanove, sportski klubovi i županijski sportski savezi,  trgovačka društva i obrti.
Ukoliko manifestacija ima više suorganizatora, istu manifestaciju može kandidirati samo jedan suorganizator.

Rok za podnošenje ponuda je 22.10.2018. godine do 15.00 sati. U obzir će ući i ponude zaprimljene poštom sa navedenim datumom.

Programi koji budu prihvaćeni u cilju planiranja aktivnosti Turističke zajednice grada Karlovca u 2019. godini bit će financirani isključivo u prihvaćenom obliku što će biti definirano u ugovoru, a podmirivat će se isključivo direktno troškovi programa.

Skip to content