Turistička zajednica grada Karlovca, Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac

ponovno objavljuje

J A V N I   P O Z I V za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja razvoja turizma na području grada Karlovca u 2015. godini

l. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava TZ grada Karlovca za sufinanciranje projekata koji se realiziraju na području Karlovca u cilju stvaranja novih turističkih proizvoda, proširenja i obogaćivanja turističke ponude, kroz:

– razvoj i unapređenje turističke infrastrukture na području grada Karlovca (npr. obnova i uređenje turističkih objekata, objekata kulturne baštine i sl; uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljenih na prirodnoj baštini poput pješačkih i biciklističkih staza i sl; obnova i opremanje kampova i sl)
– razvoj novih turističkih proizvoda i unapređenje turističke ponude destinacije (npr. iznajmljivanje čamaca, bicikala i sl. opreme, razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma u skladu sa Strategijom razvoja turizma grada Karlovca odnosno matricom proizvoda turizma u 2020. godini)

Tekst javnog poziva javni_poziv-razvoj_turizma

Program program-razvoj_turizma

OBRAZAC obrazac_-_razvoj_turizma_0

Skip to content