TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA

raspisuje

JAVNI POZIV
ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE I/ILI BALKONA PRIVATNE KUĆE, BALKONA ZGRADE I NAJLJEPŠE UREĐENOG OKOLIŠA POSLOVNOG SUBJEKTA U KARLOVCU

Turistička zajednica grada Karlovca temeljem Programa rada Turističke zajednice grada Karlovca za 2015. godinu u okviru akcije ocjenjivanja balkona i okućnica organizira izbor za najljepšu okućnicu i/ili balkon privatne kuće, balkon zgrade i najljepše uređeni okoliš poslovnog subjekta.
Predmet ovoga Javnog poziva je izbor najljepše uređenih objekata u gradu Karlovcu u sljedećim kategorijama:

  • Okućnica privatne kuće
  • Balkon privatne kuće ili zgrade
  • Okoliš poslovnog subjekta

Obavještavamo građane da se prijedlozi i prijave primaju od 10. do 30. lipnja 2015. godine, a mogu se dostaviti pisanim  putem:

– elektroničkim putem na e-mail: [email protected],
– dostavom ili poštom na adresu: Turistička zajednica grada Karlovca, Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac

Osim osnovnih podataka o objektu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona/mobitela) i kategorije za koju se prijavljujete, potrebno je dostaviti i nekoliko fotografija prijavljenog objekta.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom trajanja prijava postaviti putem e-maila ili telefonom na broj 615-115.

Pozivamo sve zainteresirane građane i poslovne subjekte da se prijave.

Skip to content