Turistička zajednica grada Karlovca, u suradnji s tvrtkom Feel IQM provodi projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Karlovac. Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. odabran kao najbolji model razvoja. Aktivnosti projekta usmjerene su na promicanje kvalitete i umrežavanje ponude u gradu, međusobnu suradnju pojedinih dionika te preporuku i poticanja na izvrsnost.

Ovim putem pozivamo Vas na koordinaciju lokalnih proizvođača, Grada Karlovca i TZ grada Karlovca, a s ciljem suradnje svih dionika u turizmu u svrhu podizanja kvalitete u destinaciji.

Koordinacija će se održati u utorak 26.11.2019. u 14 sati u prostoriji za sastanke JU Razvojna agencija Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac (Obrtnički centar).
Na sastanku će gđa. Đurđica Šimičić, konzultantica na projektu IQM, pojasniti detalje projekta te tijek planiranih aktivnosti.