Turistička zajednica grada Karlovca, u suradnji s tvrtkom Feel IQM provodi projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Karlovac. Integralno upravljanje kvalitetom model je razvoja turističke destinacije koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca 2012.-2020. odabran kao najbolji model razvoja. Aktivnosti projekta usmjerene su na promicanje kvalitete i umrežavanje ponude u gradu, međusobnu suradnju pojedinih dionika te preporuku i poticanja na izvrsnost.

Ovim putem pozivamo Vas na koordinaciju lokalnih proizvođača, Grada Karlovca i TZ grada Karlovca, a s ciljem suradnje svih dionika u turizmu u svrhu podizanja kvalitete u destinaciji.

Koordinacija će se održati u utorak 26.11.2019. u 14 sati u prostoriji za sastanke JU Razvojna agencija Karlovačke županije, Haulikova 14, Karlovac (Obrtnički centar).
Na sastanku će gđa. Đurđica Šimičić, konzultantica na projektu IQM, pojasniti detalje projekta te tijek planiranih aktivnosti.
Skip to content