Obrazac ponude.pdf
Shema – rođendanski bal.pdf
Shema – Ivanjski krijes.pdf
Javni poziv Zvjezdano ljeto 2022.pdf

Temeljem članka 23. Izjave o osnivanju tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac, Odluke o organizaciji manifestacije „Zvjezdano ljeto 2022.“ KLASA: 610-04/22-01/03, URBROJ: 2133/01-09-01/03-22-1 od 02.03.2022. god. i Odluke gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Zvjezdano ljeto 2022.“ KLASA: 610-04/22-01/03, URBROJ: 2133/01-09-22-13 od 12.05.2022., objavljuje se

NATJEČAJ
za najam javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Zvjezdano ljeto 2022.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. jedan od Izvršnih organizatora manifestacije „Zvjezdano ljeto 2022.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja se održava prigodom obilježavanja i proslave Dana grada Karlovca.

U okviru Manifestacije potrebno je u vremenu od 23. lipnja do 13. srpnja 2022. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim napravama.

I. Lokacije, namjena i početne cijene

1. „IVANJSKI KRIJES“ 23.6.2022.

1.1.Štandovi……………………………………………………………………………………………………….50,00 Kn+ PDV Oznake na Shemi – 1: Š1 do Š6
Namjena: trgovačka djelatnost, vlastiti proizvodi OPG-a, udruga, suveniri

1.2.Vlastite pokretne naprave …………………………………………………………………………. 100,00 Kn +PDV Oznake na Shemi – 1: VPN1 do VPN16
Namjena: baloni, kokice, konditorski proizvodi, lepinje, fritule i sl.

1.3.Ugostiteljska djelatnost (hrana i piće) u vlastitom pokretnom objektu, GČ Banija ………………………………………………………………………………………………………………………100,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 1: U1
Namjena: hrana i piće

1.4.Ugostiteljska djelatnost (hrana i piće) u vlastitom pokretnom objektu, GČ Gaza………………………………………………………………………………………………………………………100,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 1: U2, U3
Namjena: hrana i piće

Trajanje najma: 1 dan
Obavezno radno vrijeme: 18:00 – 24:00 h Dozvoljeno radno vrijeme: 15:00 – 24:00 h

page1image32967680 page1image32967872

II.

2. „ROĐENDANSKI BAL“ 13.7.2022.

2.1.Kućica na Trgu bana Josipa Jelačića (2 kom)………………………………………………….500,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 2: U1 i U2
Namjena: hrana i piće

2.2.Štand na Trgu bana Josipa Jelačića (6 kom) …………………………………………………….50,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 2: Š1 do Š6
Namjena: vlastiti proizvodi OPG-ova i udruga, suveniri

2.3.Vlastita pokretna naprava na Trgu bana Josipa Jelačića (5 kom, max. 6 m2)…100,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 2: VPN1 do VPN5
Namjena: baloni, kokice

2.4.Slastice iz vlastite pokretne naprave na Trgu bana Josipa Jelačića (2 kom, max. 6 m2) …………………………………………………………………………………………………………………….. 100,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 2: S1, S2
Namjena: slastice i bezalkoholna pića (fritule, šećerna vata, lepinje, palačinke i sl.)

2.5.Konditorski proizvodi iz vl. pokr. naprave ili vozila/prikolice na Trgu bana Josipa Jelačića (2 kom, max. 6 m2) …………………………………………………………………………………………. 100,00 Kn + PDV Oznake na Shemi – 2: K1 i K2

Trajanje najma: 1 dan
Obavezno radno vrijeme: 18:00 do 24:00 Dozvoljeno radno vrijeme: 16:00 do 24:00

Radno vrijeme Manifestacije može se skratiti ili produžiti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Karlovačke županije i Grada Karlovca.

– –

Ostali uvjeti:

Svi zakupnici kojima je potrebna el. energija imat će osiguran priključak na objektu od strane Organizatora, a unutarnje priključke trošila si osiguravaju samostalno o vlastitom trošku, osim za ugostiteljstvo na Ivanjskom krijesu na strani Gaze (Lj. Gaja, Gornja Gaza) gdje su zakupci sami dužni osigurati izvor energije

Svi zakupnici montažnih objekata dužni su osigurati unutarnje osvjetljenje objekata,
Svi zakupnici dužni su u svom prostoru omogućiti postavljanje promotivnih materijala Sponzora Manifestacije,

Obveze ponuditelja – zakupnika

1. zakupnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svojem trošku,

2. zakupnik je obvezan raditi u utvrđenom radnom vremenu Manifestacije,

4. zakupnik ne smije reklamirati djelatnosti drugih osoba osim vlastite tvrtke i/ili sponzora manifestacije,

page2image33000064

3. zakupljenu javnu površinu ne smije dati u podzakup niti se pravo zakupa može prenositi na druge osobe,

III.

5. 6. 7.

8.

9. 10.

11.

zakupnik je obvezan o vlastitom trošku održavati sigurnost, red i čistoću zakupljenog prostora/objekta.
zakupnik je dužan u/na zakupljenom objektu omogućiti postavljanje promotivnih materijala sponzora Manifestacije,

Ugostitelj u vlastitoj organizaciji osigurava postavljanje pokretne ugostiteljske opreme. Dozvoljeno je i postavljanje pivarskih setova za konzumaciju hrane i pića, te druge odgovarajuće pokretne opreme,
Zakupnik se obvezuje sadržaj usluge/prodajni asortiman obavljati sukladno opisu stavljenom u ponudi,

Zakupnik je obvezan poštivati ekskluzivnost Sponzora manifestacije,
Dodatne obveze zakupnika – ugostitelja te trgovaca koji prodaju pivo; u kategoriji piva i radlera, dužni su prodavati i promovirati isključivo proizvode Sponzora Manifestacije tvrtke Heineken Hrvatska d.o.o., te ne smiju prodavati niti promovirati brendove koji su u tržišnoj utakmici s proizvodima Sponzora Heineken Hrvatska d.o.o.,
svi zakupnici dužni su se pridržavati važećih epidemioloških mjera, općih i posebnih preporuka donesenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sprečavanja širenja virusa SARS-COV-2 odnosno zarazne bolesti COVID-19.

Sadržaj prijava / ponuda

Obrazac pisane ponude za ugostiteljstvo podnose se na zadanom obrascu koji mora sadržavati:

 • –  Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe s OIB-om,
 • –  Kontakt podatke: adresa, e-mail, br. telefona i/ili mobitela,
 • –  Oznaku lokacije za koju se podnosi ponuda uz naznaku datuma događanja,
 • –  Ponuđeni iznos zakupa u kunama,
 • –  Presliku rješenja o upisu djelatnosti,
 • –  Detaljan opis ugostiteljske ponude (pića, hrana, – brza jela, slastice)
 • –  Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom (u kW), osim zaugostitelje na Ivanjskom krijesu na strani Gaze gdje su ugostitelji sami dužni osigurati izvor

  energije,

 • –  Opis izgleda vlastitog pokretnog ugostiteljstva za Ivanjski krijes (šator, kućica, pokretni šankisl.).

  Pisane ponude za trgovačku djelatnost (vlastite pokretne naprave, štandove) i prigodnu prodaju OPG-ova podnose se na zadanom obrascu koji mora sadržavati:

IV.

– – – – – – – –

Naziv tvrtke, obrta, OPG-a ili udruge s OIB-om i sjedištem,
Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
Kontakt podatke: ime i prezime, adresa, e-mail, broj dostupnog telefona i/ili mobitela, Broj/oznaku lokacije za koju se podnosi ponuda uz naznaku datuma događanja
Fotografiju vlastite pokretne naprave/vozila
Detaljan opis ponude (poželjno priložiti fotografije ponude),
Ponuđeni iznos zakupa izražen u kunama,
Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom (u kW), osim za ugostitelje na Ivanjskom krijesu na strani Gaze gdje su ugostitelji sami dužni osigurati izvor energije,
Zakupnici lokacija za vlastite pokretne naprave obvezno dostaviti dimenzije i fotografiju iste.

Podnošenje prijava/ponuda, odabir, objava rezultata natječaja, posebni uvjeti i ugovaranje

Uz ispunjenje ostalih (propisanih) uvjeta iz natječaja, najpovoljniji je ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine za pojedinu lokaciju.

Ukoliko pristignu dvije identične ponude, s istim iznosom ponuđene zakupnine ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima temeljem utvrđenih kriterija donosi Izvršni organizator Mladost d.o.o.. Odluka će se dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od 3 dana od utvrđivanja rezultata natječaja (dostavljenom) elektroničkom poštom i pozvati odabrane ponuditelje na sklapanje ugovora o zakupu s tvrtkom Mladost d.o.o..

Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku, sukladno članku 8. Odluke gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Zvjezdano ljeto 2022.“ KLASA: 610-04/22-01/03, URBROJ: 2133/01-09-22-13 od 12.05.2022

Prilikom zaključivanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan dostaviti dokaz o uplati ponuđene zakupnine i zadužnicu ovjerenu po Javnom bilježniku na iznos ponuđene/ugovorene zakupnine, koja služi u svrhu osiguranja za uredno ispunjenje ostalih ugovornih obveza. Zadužnicu nisu obvezni dostaviti zakupnici štandova.

Odabrani ponuditelj obvezan je zaključiti ugovor sa Izvršnim organizatorom najkasnije do 09. lipnja 2022. za lokaciju/lokacije za koju je dao ponudu – u suprotnom se smatra da je ponuditelj odustao od svoje ponude i u tom slučaju Izvršni organizator može zaključiti ugovor sa drugim ponuditeljem.

Ugostitelj ili trgovac se može prijaviti za jednu ili više lokacija. Svaku lokaciju treba navesti u obrascu prijave. Ugostitelj ili trgovac koji je podnio zahtjev za više lokacija može biti odabran za jednu ili više lokacija ovisno o utvrđenim kriterijima odabira, te broju pristiglih ponuda. Organizator zadržava pravo ponuditelju ponuditi drugu lokaciju od one koju je on odabrao, a on onda ima pravo prihvatiti ili odustati od ponude.

Ponude se podnose Izvršnom organizatoru, na adresu:

MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ ”ZVJEZDANO LJETO 2022.“

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora do 02. lipnja 2022. (četvrtak) do 12:00 sati – bez obzira na način dostave (osobno ili poštom).

Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.

Rezultati natječaja utvrdit će se do 06. lipnja 2022. godine o čemu će ponuditelji biti obaviješteni na dostavljene kontakte isključivo elektroničkom poštom.

Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Karlovca i tvrtke Mladost d.o.o.

Izvršni organizator zadržava pravo poništiti dio natječaja ili cijeli natječaj odnosno ne odabrati niti jednu ponudu bez odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obrazloženja odluke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem na e-adresi:

[email protected]

Privitci:

 • –  Shema – 1 „Ivanjski krijes 2022“
 • –  Shema – 2 „Rođendanski bal 2022“
 • –  Obrazac za podnošenje prijava/ponuda
Skip to content