Ivan Mažuranić

Ivan Mažuranić je, osim što je bio hrvatski ban, bio je i jedan od najvećih hrvatskih pjesnika 19. stoljeća. Njegovo najpoznatije djelo je ep Smrt Smail-age Čengića i prvo javno čitanje Mažuranićeva epa bilo je u Karlovcu 1847. godine. 

Rođen je 18. srpnja 1814. u Novom Vinodolskom, srednju školu pohađao je u Rijeci, Szombathelyu i Zagrebu gdje je studirao pravo. U Karlovac dolazi kako bi se zaposlio kao odvjetnik, neplanirano zaljubio i oženio te ostvario najveća postignuća u književnosti.

Do 1849. godine Mažuranić je najistaknutiji vođa tzv. karlovačke grupe Ilirskog pokreta i upravo za vrijeme boravka u Karlovcu postiže vrhunac svog književnog stvaranja. Od 1871. do 1880. godine obnaša bansku dužnost, nakon čega napušta svaku političku aktivnost i živi povučeno, baveći se matematikom i astronomijom.

Zbog njegove velike popularnosti nalazi se na hrvatskoj novčanici od 100 kuna.

Ivan Mažuranić
Skip to content