Obiteljski smještaj

Korisne upute i informacije za iznajmljivače

 

 

INFORMACIJE

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana, kuća za odmor i prostora za kampiranje turistima mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u – iznajmljivači.

Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Karlovačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje.

OBVEZE IZNAJMLJIVAČA

Na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu), Zakona o turističkoj pristojbi te Zakona o članarinama u turističkim zajednicama iznajmljivači su dužni:

 1. Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev za izdavanjem Rješenja podnosi se:

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO
  ODSJEK ZA GOSPODARSTVO I PODUZETNIŠTVO
  Karlovac, A. Vraniczanya 4
  Tel: centrala 047/666-111

  Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

  Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 1. Na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, vidno istaknuti standardiziranu ploču s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda
 2. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta,
 3. Cjenik vidno istaknuti u smještajnom objektu (cijene usluga koje nudi, informaciju da je turistička pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena),
 4. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu,
 5. Ako pruža usluge pansiona ili polupansiona, ispunjavati uvjete propisane posebnim propisima o hrani, osim postupka upisa u upisnik registriranih objekata u poslovanju s hranom,
 6. Pružati isključivo ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda,
 7. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima, iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste i kategoriju objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda,
 8. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina,
 9. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija,
 10. Boravak svakog gosta prijaviti Turističkoj zajednici u roku od 24 sata (putem sustava eVisitor)
 11. Voditi popis gostiju na propisani način, osim u slučaju ako popis gostiju za iznajmljivača vodi turistička agencija (putem sustava eVisitor),
 12. Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora u smještajnom objektu (na zidu, noćni ormarić, stol ili sl.)
 13. Prijaviti se u registar poreznih obveznika (Porezna uprava) u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja – (Obrazac RPO-1)
 14. Voditi Knjigu „Evidencija prometa“
 15. U svakoj smještajnoj jedinici imati plan evakuacije
 16. Imati jednu kutiju prve pomoći u svakom objektu (bez obzira koliko smještajnih jedinica se nalazi unutar objekta)

Sve zakonske propise iz područja turizma možete pronaći na sljedećem linku: https://mint.gov.hr/pristup-informacijama/propisi/propisi-iz-turizma/107

 

PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU U TURISTIČKU ZAJEDNICU

Sukladno Pravilniku o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turističkoj zajednici (NN 126/15) od 01.01.2016. godine prijava turista moguća je jedino u eVisitoru – novom sustavu za prijavu i odjavu turista.

Iznajmljivač je dužan prijaviti boravak svakog gosta turističkoj zajednici u roku od 24 sata od njegova dolaska te odjaviti u roku 24 sata od njegova odlaska.

Osim prijave i odjave gostiju, navedenim programom omogućeno je vođenje knjige domaćih i stranih gostiju (popis gostiju), te slanje prijava u MUP, u skladu sa zakonskim propisima.

 

Za uporabu navedenog informacijskog sustava potrebno Vam je sljedeće:

Internet preglednik i pristup internetu s bilo kojeg računala (stolno ili prijenosno računalo, tablet računalo ili pametni telefon), korisničko ime, lozinka i TAN lista koju Vam dodjeljuje Turistička zajednica.

Potrebne podatke možete preuzeti osobno (uz predočenje osobne iskaznice), a temeljem punomoći može i opunomoćenik u ime nosioca rješenja. Uz punomoć, opunomoćenik mora uz sebe imati i vlastitu osobnu iskaznicu te kopiju osobne iskaznice vlasnika objekta.

 

 

Skip to content