Turistička zajednica grada Karlovca raspisuje

2. J A V N I   P O Z I V

za davanje u zakup poslovnih prostora na manifestaciji ” Ivanjski krijes ” koji će se održati 23.06.2014. godine.

Daje se u zakup:

POSLOVNI PROSTORI ZA JEDNOSTAVNE UGOSTITELJSKE USLUGE I ŠTANDOVE

I.

Daju se u zakup poslovni prostori za jednostavne ugostiteljske usluge i štandove na lokacijama na Baniji i Gazi te kod glavne pozornice.

II.

Početne cijene:

1) Jednostavne ugostiteljske usluge:

Banija:

  1. ulica Banija na pločniku – 500,00kn
  2. parkiralište obala Franje Račkog prostor 8x14m – 800,00 kn
  3. obala Franje Račkog pločnik – 500,00 kn

Lokacija ispred glavne pozornice, 50 m2, – 1.500,00 kn.

2) Štandovi:

Banija – ulica Banija na pločniku, ili obala Franje Račkog pločnik – 350,00 kn

Gaza – ulica Gornja Gaza na pločniku – 250,00 kn

Turistička zajednica nije u sustavu PDV-a.

III.

U početnu cijenu zakupa uračunat je prostor. Strujni priključak nije uključen u cijenu.

Svaki zakupac prostora mora sam osigurati strujni priključak.

IV.

Ponuda treba sadržavati:

1. Lokaciju, ponuđenu cijenu zakupa

2. Dokaz da je tvrtka registrirana za ugostiteljsku djelatnost, kojom se redovito bavi.

3. Vrsta ugostiteljske ponude (asortiman jela i pića), ili ponude na štandu

V.

Kod odabira najpovoljnijeg  ponuditelja razmatrat će se:

1. Visina ponuđene cijene zakupa;

2. Kvaliteta ugostiteljske ponude (asortiman jela i pića)

Ukoliko se utvrdi da više ponuditelja ima identičnu kvalitetu ugostiteljske usluge te nude istu cijenu za istu lokaciju prednost će imati onaj ponuditelj s kojim je Organizator imao suradnju prijašnih godina na manifestaciji Ivanjski krijes, koji imaju svu potrebnu dokumentaciju i koji su uredno podmirili sve obaveze ove i prijašnjih godina.

VI.

Ponude tvrtki koje imaju nepodmirenih obveza prema gradu Karlovcu ili Organizatoru neće se razmatrati, kao i neblagovremene i nepotpune ponude.

VII.

Odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti Ugovor sa Turističkom zajednicom grada Karlovca o zakupu poslovnog prostora i izvršiti uplatu odmah po potpisu Ugovora.

VIII.

U zakupljenim poslovnim prostorima iz točke I. ovog Ugovora mogu se prodavati alkoholna i bezalkoholna pića i pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (“brza hrana”), uz obavezu ekskluzivne prodaje pića iz asortimana glavnog sponzora Karlovačke pivovare, a na štandovima kokice i ostala trgovačka roba.

IX.

Ponude se dostavljaju osobno, mailom, faksom ili u zatvorenoj omotnici sa naznakom “ZA Javni poziv – Ivanjski krijes – NE OTVARATI” na adresu Turistička zajednica grada Karlovca, Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac.

X.

Rok za podnošenje ponude je 21.06.2014. godine  do 12,00 sati.

Ponude koje stignu poslije utvrđenog roka neće se razmatrati.

XI.

Sve informacije u svezi javnog poziva mogu se dobiti na tel. 615 115, mob. 091 600 6069, 091 600 6071, ili u prostorijama Turističke zajednice grada Karlovca, Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac.

XII.

Zakupodavac zadržava pravo prihvatiti ili odbiti svaku ponudu odnosno poništiti javno pozivanje bez ikakove odgovornosti prema ponuditeljima.

Tekst javnog poziva možete preuzeti i ovdje: ivanjski_krijes-2._javni_poziv_2014

Skip to content