PPS destinacija Zeleno srce Hrvatske

Pravila za osnivanje i djelovanje destinacijskog PPS kluba
Odluka o prihvaćanju pravila za osnivanje i djelovanje PPS kluba na području PPS destinacije Zeleno srce Hrvatske
Popis članova PPS kluba Zeleno srce Hrvatske

Ostali dokumenti, studije, strategije i izvješća

Akcijski plan razvoja mikrodestinacije Dubovac
Karlovačke rijeke, upravljanje i zaštita, lokalna agenda za karlovačke rijeke
Strategija održivog razvoja kulturnog turizma za stari grad Dubovac
Strategija razvoja turizma grada Karlovca
Strategija razvoja turizma grada Karlovca