Crkva Sv. Nikole

Trg Josipa bana Jelačića omeđen s dva zvonika, poznati je prizor s razglednica. Crkva svetog Nikole na centralnom trgu stare karlovačke jezgre, uz crkvu Presvetog Trojstva, dio je prepoznatljive vizure grada. To je jedina pravoslavna crkva u Karlovcu. Njezin zaštitnik, sveti Nikola, zaštitnik je moreplovaca, ali i riječne plovidbe, što je u doba povijesnog ekonomskog razvoja Karlovca bio najlogičniji odabir koji spaja riječne plovidbe s morskim i naglašava povezanost Karlovca s morskim trgovačkim putevima.  

Renesansni kvadratni prostor nekadašnjeg vojnog kampusa preoblikovan je u svečani trg slobodnoga grada, zaokružen vojnim i sakralnim građevinama, a na zahtjev građana i Magistrata »da bude na ukras gradu«. Tako je trg postao živo središte grada, omeđen s dvije crkve i vojnim zgradama, a živost mu je davala tržnica na kojoj su se prodavali domaći proizvodi. 

Crkva svetog Nikole, osim svog baroknog zvonika s kojim ćete se susresti na prvom koraku ulaska na trg, u interijeru krije drvorezbareni ikonostas visokog tipa sa 74 ikone, pjevnica (mjesto za pjevače), propovjedaonica i klupe. Šarena paleta ikona slikanih na drvu daje prostoru svečani izgled. 

Početkom Domovinskog rata, crkva svetog Nikole obilježena je oznakom Haške konvencije, spremljen je pokretni sakralni inventar, ali je ipak teško oštećena. Nakon rata krenula je izgradnja nove građevine po uzoru na staru i danas možete uživati u novom ruhu ovog dijela sakralne baštine Karlovca.