Aquatika – javni poziv za edukaciju vodiča

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC organizira javni poziv za edukaciju za vodiče od 11. do 15. veljače 2019. godine, namijenjenu svima onima koji imaju interes za slatkovodni svijet, koji žele naučiti nešto novo te koji žele honorarno raditi na stručnim vođenjima grupnih posjetitelja kroz akvarijski postav.

Polaznici koji će sudjelovati na cijelom programu, prvo se trebaju prijaviti putem linka: https://form.jotformeu.com/90143252222342.

Nakon edukacije bit će podvrgnuti pismenom i usmenom ispitivanju. A po uspješnom završetku ispitivanja, dobit će uvjerenje koje je preduvjet za honorarni angažman na poslovima stručnog vodiča u Aquatici. Nakon toga bit će osposobljeni samostalno voditi grupne posjetitelje kroz akvarij sukladno potrebama i rezerviranim terminima. Sudjelovanje na edukaciji je besplatno.

Predviđeni program edukacije:

Ponedjeljak, 11. veljače 2019.

 • 9:00h Margarita Maruškić Kulaš, mag.oec. „AQUATIKA I PERSPEKTIVE RAZVOJA SUVREMENE JAVNE USTANOVE“
 • 9:30h Ivana Kaleb Vuletić, dipl.oec. „MARKETINŠKE METODE AQUATIKE“
 • 10:15h pauza
 • 10:30h Krešimir Kuri, DVM „IZAZOVI STRUČNE I TEHNIČKE SLUŽBE PRVOG SLATKOVODNOG AKVARIJA U HRVATSKOJ“

Utorak, 12. veljače 2019.

 • 9:00h dr. sc. Goran Jakšić „UVOD U EKOLOGIJU KOPNENIH VODA“
 • 9:30h dr. sc. Goran Jakšić „RIJEČNI KONTINUITET I ZONE AQUATIKE“
 • 10:00h pauza
 • 10:15h Krešimir Kuri, DVM „HRANIDBA HLADNOVODNIH I TOPLOVODNIH RIBA“

Srijeda, 13. veljače 2019.

 • 9:00h dr. sc. Goran Jakšić „ANATOMIJA RIBA KAO MULTIDISCIPLINARNA ZNANOST“
 • 9:30h Juraj Petravić, mag.ing.agr. „ENDEMSKE NASPRAM STRANIH VRSTA RIBA“
 • 10:00h pauza
 • 10:15h Matija Vratarić „KAKO NAPRAVITI I ODRŽAVATI AKVARIJ KOJI PREDSTAVLJA VODE STAJAĆICE I SEDRENI SLAP?“

Četvrtak, 14. veljače 2019.

 • 9:00h dr. sc. Goran Jakšić „ANTROPOGENI UTJECAJ NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST RIJEKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE“
 • 9:45h Marin Jarnjak „ISPOD POVRŠINE KARLOVAČKIH RIJEKA: PODVODNA FOTOGRAFIJA“
 • 10:15h pauza
 • 10:30h Luka Pavlaković „OD PRIRODNIH POJAVA DO AKVARIJSKE TEHNOLOGIJE“

Petak, 15. veljače 2019.

 • 9:00h Krešimir Kuri, DVM „ŠTO NAM ISKUSTVA U AQUATICI MOGU REĆI O BOLESTIMA RIBA?“
 • 9:45h Ivana Kaleb Vuletić, dipl.oec. „UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA AQUATIKE I AKVARIJSKI BONTON“
 • 10:15h pauza
 • 10:30h Alen Pajtak „OGLEDNO PONAŠANJE TURISTIČKOG VODIČA“
 • 11:15h STRUČNI RAZGLED AKVARIJA – Primjer vođenja skupine posjetitelja
 • 12:00h Završna riječ i diskusija

Organizator edukacije: Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC.

Opći uvjeti: Zadržavamo pravo izmjene programa edukacije. Za sudjelovanje je obvezna prijava putem linka https://form.jotformeu.com/90143252222342, a edukacija je besplatna.

Program je objavljen na web stranici www.aquariumkarlovac.com.

 

Skip to content