POZIV za iskazivanje interesa za predlaganje programa za manifestaciju „Na pivo u Karlovac“ putem Obrasca za prijavu