Javni poziv za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2024. godini

ODLUKA o sufinanciranju manifestacija 2024.pdf

Poziv za kandidiranje manifestacija/događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednosti karlovačkog turističkog proizvoda, a ujedno i upravljanje razvojem turizma grada Karlovca. U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca tokom cijele godine te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu te u cilju promocije cjelokupnog turističkog proizvoda grada, Turistička zajednica grada Karlovca sufinancirat će:

1) kulturne, tradicijske i umjetničke manifestacije
2) zabavne manifestacije
3) sportske manifestacije
4) gastro manifestacije
5) i ostale

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe (organizatori manifestacija/događanja): udruge, zadruge, turističke agencije, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, javne ustanove, sportski klubovi i županijski sportski savezi, OPG-i, trgovačka društva i obrti koji organiziraju manifestaciju/događanje na području grada Karlovca. Neće se sufinancirati obljetnice, proslave i slične aktivnosti nego isključivo turističke manifestacije/događanja.

Ukoliko manifestacija ima više suorganizatora, istu manifestaciju može kandidirati samo jedan suorganizator.

Ukupni fond Javnog poziva iznosi 50.000 EUR / 376.725,00 HRK

Fiksni tečaj konverzije 1EUR = 7,53450 HRK

Realizacija ovog Javnog poziva podložna je promjenama pod utjecajem izvanrednih okolnosti i prilagođavat će se naknadnim odlukama Turističkog vijeća tijekom 2024. godine

Prihvatljivi troškovi:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam i/ili održavanje prostora za organizaciju događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
 • troškove smještaja izvođača,
 • troškove promocije događanja (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online..),
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, fotografije, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i sl.),
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge troškove neposredne organizacije događanja, koje TZ grada Karlovca smatra opravdanim.

 

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 • kupnja nekretnina/prijevoznih sredstava,
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i troškovi prijevoza zaposlenih, porezi, doprinosi, kamate i sl.),
 • honorari i putni troškovi organizatora, izvođača i vanjskih suradnika,
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • troškovi reprezentacije,
 • svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator manifestacije/događanja obvezuje se objaviti logo TZ grada Karlovca te u svakoj medijskoj komunikaciji navoditi TZ grada Karlovca kao partnera.

U odabir će ući one manifestacije koje doprinose sljedećim specifičnim ciljevima rada Turističke zajednice grada Karlovca:

– stvaranje prepoznatljivog imidža karlovačkog turizma i promocija grada
– obogaćivanje, unapređenje i razvoj turističke ponude grada Karlovca kao cjelogodišnje turističke destinacije
– povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa

Kriteriji koji se razmatraju prilikom odabira manifestacija za sufinanciranje su:

 • Vrijeme održavanja manifestacije/događanja
 • Trajanje manifestacije/događanja
 • Tradicija održavanja manifestacije/događanja
 • Inovativnost u osmišljavanju sadržaja/održivost
 • Osigurano financiranje manifestacije/događanja (vlastita sredstva i ostalih subjekata)
 • Sudjelovanje više interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji manifestacije/događanja
 • Promocija manifestacije/događanja (medija plan i iznos sredstava za promociju)
 • Medijska pokrivenost manifestacije/događanja, PR plan komunikacije
 • Ekonomski i drugi učinci manifestacije/događanja (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od programa)


Za kandidiranje manifestacije/događanja organizator mora dostaviti:

 1. ispunjen obrazac „Prijedlog manifestacije/događanja za sufinanciranje 2024.“ objavljen na web stranicama www.visitkarlovac.hr
 2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije/događanja (preslika)
 3. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja uključujući turističku članarinu za obveznike koji podliježu plaćanju iste (potvrda ne smije biti starija od 30 dana)

Turistička zajednica grada Karlovca zadržava pravo od organizatora manifestacije/događanja zatražiti dodatna pojašnjenja vezana za dostavljenu dokumentaciju. Komisija koju imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca pregledat će pristigle prijedloge te sukladno navedenim kriterijima sastaviti prijedlog za sufinanciranje koji će dostaviti Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Karlovca koje donosi konačnu odluku o odabiru manifestacija/događanja. Ukoliko Turističko vijeće smatra da dostavljeni prijedlog nije odgovarajući zadržava pravo ne odabrati niti jedan bez obrazloženja.

Popis odabranih manifestacija/događanja za sufinanciranje bit će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Karlovca.

Prijedlozi manifestacija/događanja podnose se osobno, poštom ili e-mailom na adresu:

Turistička zajednica grada Karlovca
Petra Zrinskog 3
47000 Karlovac
ili [email protected]

Rok za podnošenje prijedloga je 31.10.2023. godine do 16 sati bez obzira na način dostave.

TZ grada Karlovca će s organizatorom odabrane manifestacije/događanja sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Odobrenim iznosom sredstava direktno će se podmiriti dio stvarnog troška manifestacije/događanja.

Organizator manifestacije/događanja po završetku je dužan u TZ grada Karlovca dostaviti:

− ispunjen obrazac izvješća o realizaciji manifestacije/događanja s posebnim naglaskom na osnovne ciljeve ovog Javnog poziva,
− fotografije (minimalno 4 fotografije s navođenjem autora, a za potrebe promocije događanja)

Ukoliko organizator ne dostavi izvješće o realizaciji manifestacije/događanja 2024. godine gubi pravo na potporu prema Javnom pozivu za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2025. godini.

Dodatne informacije možete zatražiti pisanim putem na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

OBRAZAC – Prijedlog-manifestacije
OBRAZAC- izvješće

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.