Turistička zajednica grada Karlovca u sklopu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji  (IQM Destination Karlovac) provodi redovita mjerenja online reputacije svih turističkih subjekata uključenih u projekt. Posebno se mjeri svaki turistički subjekt...