Ulaskom u treću godinu provođenja projekta upravljanja kvalitetom u destinaciji IQM Destination Karlovac a nakon održanih brojnih edukacija za sve subjekte koji posluju u turizmu grada Turistička zajednica grada Karlovca nastavlja s mjerenjem kvalitete. Sustav koji...