Karlovac od prošle godine ima svoj službeni TripAdvisor profil – Visit Karlovac kako bi turisti na jednom mjestu mogli dobiti sveobuhvatnu sliku destinacijske ponude.

opširnije