Grad Karlovac je Organizator, a Turistička zajednica grada Karlovca i trgovačko društvo Mladost d.o.o. Karlovac izvršni su organizatori manifestacije „KARLOVAČKI ADVENT 2020. GODINE" (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održati u vremenu od 18. prosinca...